QuCV ­– 0,6/1 KV

Vui lòng liên hệ trực tiếp

CÁP QUADRUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Cáp QuCV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

Nhận biết lõi

  • Bằng màu cách điện: Đỏ – vàng – xanh – đen
  • Bằng vạch màu trên cách điện màu đen: Đỏ – vàng – xanh – không vạch
  • Hoặc theo yêu cầu khách hàng

Tiêu chuẩn:

  • TCVN 6612 / IEC 60228
  • TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
  • TCVN 5064 – 1994;
  • TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

 

Danh mục: