CXE/AWA 0,6/1 KV & CXE/SWA 0,6/1 KV

Vui lòng liên hệ trực tiếp

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ HDPE

Cáp CXE/AWA, CXE/SWA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

Băng màu:

  • Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
  • Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
  • Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Tiêu chuẩn:

  • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
  • TCVN 6612/ IEC 60228
Danh mục: