Dây Điện Đơn Cứng Bọc Nhựa PVC – VC 600V

Vui lòng liên hệ trực tiếp

Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC dùng cho các hệ thống điện dân dụng.

Cáp điện áp: Đến và bằng 0.6/1 kV.

Ruột dẫn: Đồng mềmTiết diện danh nghĩa: 0.5 – 8 mm²

Cách điện: PVC. Vỏ PVC (Nếu có)

Tiêu chuẩn: JIS-C3307

Danh mục: