CÁP HÀN

Vui lòng liên hệ trực tiếp

Cáp hàn được thiết kế để truyền dòng điện cao giữa biến thế hàn và điện cực.

Cáp hàn được sử dụng cho các loại máy hàn, robot hàn hồ quang…

Tiêu chuẩn:

  • TCVN 9615-6/IEC 60245-6
Danh mục: