CXV 0,6/1 KV

Vui lòng liên hệ trực tiếp

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC

Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

Băng màu:

  • Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
  • Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không băng màu.
  • Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Tiêu chuẩn:

  • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
  • TCVN 6612/ IEC 60228.
Danh mục: