CXE/S 1×6 Mm2 – 5 KV

Vui lòng liên hệ trực tiếp

CÁP ĐIỆN SƠ CẤP SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG ĐÈN SÂN BAY RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, VỎ HDPE

Cáp điện sơ cấp 5 kV dùng để truyền dòng điện từ máy điều dòng đến hệ thống đèn, đèn phụ trợ dẫn đường,… trong hệ thống đèn sân bay. Chôn trực tiếp trong đất hoặc đi trong ống chôn ngầm, cấp điện áp 5 kV.

Tiêu chuẩn:

  • FAA L-824 Type C
    • ANSI/NEMA WC 74/ICEA S-93-639-2012
Danh mục: