CADIVI SỬ DỤNG TEM CHỐNG HÀNG GIẢ CHO SẢN PHẨM DÂY DÂN DỤNG CHÍNH HÃNG

CADIVI sử dụng tem chống hàng giả cho sản phẩm dây dân dụng chính hãng bắt đầu từ ngày 21/09/2020